Zahvala donatorima

Dom zdravlja Livno srdačno zahvaljuje na donacijama za nabavku medicinske opreme i na opremi koje smo zaprimili od: –  Livanjske zajednice Frankfurt – na donaciji 100 jednokratnih maski. – SSS “Silvije Strahimir Kranjčević” Livno – na donaciji 20 komada zaštitnih

Zahvala za donaciju

Dom zdravlja Livno srdačno zahvaljuje  Gosp. Jandri Ćuriću i Gosp. Mariju Mihaljeviću, koji su  u suradnji s Livanjskom zajednicom Frankfurt donirali DZ Livno 1000 komada 3-slojnih kirurških maski. Srdačno se zahvaljujemo u ime svih djelatnika Doma zdravlja Livno!    

Priopćenje za javnost

  Dana 22.03.2020. godine, na internet stranicama portala bljesak.info objavljen je članak naslova „Javnost treba znati točan uzrok smrti preminulog mladića“. Obzirom da je mladić primljen na Hitnu medicinsku pomoć Doma zdravlja Livno, a poradi trenutne epidemiloške situacije u svezi