Zahvala na donaciji

Dom zdravlja Livno srdačno zahvaljuje na doniranoj opremi koju smo zaprimili od: Američkog veleposlanstva u BiH/NATO:  2 kom. prskalica,  100 kom. zaštitnih maski,  200 kom. rukavica i 2.4 L dezinficijensa.   Hvala  na potpori u ime svih djelatnika DZ!     UPRAVA