Dom zdravlja Livno srdačno zahvaljuje na donacijama za nabavku medicinske opreme i na opremi koje smo zaprimili od:
Pravne osobe:
–  BM Zabrišće – na donaciji 2.000,00 KM.
– OSCAR PHARMA – na donaciji 800 pari kirurških rukavica i 2 bezkontaktna toplomjera.
– AUTOSERVIS “MRŠA” – na donaciji 40 jednokratnih zaštitnih odjela.
Fizičke osobe:
– Gdin. Darinko Mihaljević, Zagoričani bb Livno – na donaciji 2.000,00 KM.
– Gdin. Marko Sučić, Sturba bb Livno – na donaciji  500,00 KM
Hvala  na potpori u ime svih djelatnika DZ!
UPRAVA DZ LIVNO
Zahvala za donaciju