Dom zdravlja Livno srdačno zahvaljuje na donacijama za nabavku medicinske opreme i na opremi koje smo zaprimili od:

  • Gosp. Ante Kelić – ID Property Group Australia – na donaciji 3.000,00 AUD. – OSOBNA DONACIJA
  • Gosp. Zoran Krišto – na donaciji 100,00 KM. – OSOBNA DONACIJA
  • Gđa. Marina Pendeš – na donaciji 1.000,00 KM. – OSOBNA DONACIJA
  • Sanitaria Dental – na donaciji 4 zaštitna vizira.
  • SSS “Silvije Strahimir Kranjčević” – na donaciji 16 zaštitnih vizira.
  • Livanjska zajednica Zurich – na donaciji Defibrilatora, EKG uređaja i tlakomjera te zaštitne opreme.
  • Sindikat osnovnog obrazovanja i odgoja Livno – na donaciji zaštitne opreme.
  • Crpna stanica Buško Blato – na donaciji zaštitne opreme.
  • Facebook grupa “Pomoć bolnici Livno” – na donaciji zaštitne opreme.

 

Hvala  na potpori u ime svih djelatnika DZ!

UPRAVA DZ LIVNO

Zahvala za donaciju