Ambulanta Žirović

Tel: 268 – 199

Radno vrijeme: Utorak i Četvrtak

07:00 – 10:30 sati

 

Ambulanta Lištani

Tel. 263 – 212

Radno vrijeme: Utorak i Četvrtak

11:00 – 14:30 sati