Zahvala na donaciji

Dom zdravlja Livno srdačno zahvaljuje na doniranoj opremi koju smo zaprimili od:   “JurProm d.o.o. Ljubuški”:  6000 kom. gumenih rukavica,  450 kom. zaštitnih odijela, 1150 kom. pokrivala za noge, 1000 kom. pokrivala za glavu.   Hvala  na potpori u ime

Zahvala donatorima

Dom zdravlja Livno srdačno zahvaljuje na  doniranoj opremi koju smo zaprimili od:   –  Sportsko – ekološke udruge građana “Osoje” Srđevići Livno – 500 kom maski, 15 L dezinficijensa, 19 zaštitnih odijela.   – INEL d.o.o. Mostar – 3 zaštitna

Zahvala donatorima

Dom zdravlja Livno srdačno zahvaljuje na donacijama za nabavku medicinske opreme i na opremi koje smo zaprimili od donatora:   –  Livanjska zajednica Frankfurt – na donaciji 1 EKG uređaja, 100 L dezinficijensa, 3 bezkontaktna toplomjera, 7500 kom rukavica, 4500

Zahvala donatorima

Dom zdravlja Livno srdačno zahvaljuje na donacijama za nabavku medicinske opreme i na opremi koje smo zaprimili od: –  Livanjske zajednice Frankfurt – na donaciji 100 jednokratnih maski. – SSS “Silvije Strahimir Kranjčević” Livno – na donaciji 20 komada zaštitnih