U  2015.god. DZ Livno je ušao u  proces akreditacije obiteljske medicine.

Jedan od bitnih čimbenika kvalitete zdravstvene zaštite je pokazatelj zadovoljstva pacijenata po različitim osnovama.

U tu svrhu je krajem 2015.god. anketirano 715 pacijenata. Rezultati ankete su slijedeći:

 

REZULTATI ANKETNOG UPITNIKA ZA MJERENJE ZADOVOLJSTVA PACIJENATA SLUŽBOM OBITELJSKE MEDICINE DOMA ZDRAVLJA LIVNO
SPOL (M i Ž) 715 pacijenata Apsolutno se slažem(%) Slažem se (%) Ne slažem se (%) Apsolutno se ne slažem (%)
4 3 2 1
Pristup ustanovi je odgovarajući 76.2 20.6 2.5 0.7
Radno vrijeme ustanove je odgovarajuće 69.2 26.3 3.9 0.6
Vrijeme čekanja u čekaonici je prihvatljivo 14 39.4 25.7 20.9
Trajanje pregleda je odgovarajuće 43.6 43.5 9.8 3.1
LIJEČNIK
Sasluša Vas sa pažnjom 65 31.3 3.7 0
Posveti Vam dovoljno vremena 56 38 5.5 0.3
Objasni Vam stvari koje želite znati 60.7 35.1 3.9 0.3
Uputi Vam dobar savjet i ponudi dobar način liječenja 61.2 36.1 2.4 0.3
SESTRA
Prijateljski raspoložena i spremna pomoći 70 26.8 3 0.2
Odgovara na Vaša pitanja 67.8 28.4 3.5 0.3
PROSTORI SLUŽBE
Adekvatni 72.3 23.4 4.1 0.2
Uredni i čisti 71.3 25.6 2.8 0.3
Osiguravaju privatnost 60.7 30.1 8.5 0.7
Koliko dugo čekate na recept <15min do 30min >30min
45 37.3 17.7
DA NE
Jeste li zadovoljni prijemom na recepciji 92.7 7.3
Jeste li zadovoljni liječničkim tretmanom 94.7 5.3
Čime ste najviše zadovoljni u našoj službi (%)
ljubaznost 9.8
pristup 24
sestrama 11.4
usluge liječnika 10.5
osobljem 2.9
novim prostorom 1.5
svime zadovoljan 6.9
brzinom pregleda 1.3
uspostava reda 1.7
brža usluga nego prije 0.7
raspoloženjem 1.2
prostorom 0.9
urednost 1.3
bez odgovora 25.9
Ukupno 100
Čime ste najmanje zadovoljni u našoj službi (%)
gužva 31.9
čekanje 27.3
ulazak preko reda 6.2
neljubaznost 0.6
sestrama 0.6
nedostatak lijekova 0.3
liječnicima 0.3
osobljem 3.1
male prostorije 0.8
recepcijom 0.6
unošenje kartona preko reda 0.1
spor rad liječnika 0.4
bez odgovora 27.8
Ukupno 100
Vaši prijedlozi (%)
više osoblja 12.7
riješiti gužve 3.5
poboljšati organizaciju 1.7
uređenje dvorišta 3.4
više prostora 3.5
zabrana ulaska preko reda 0.6
brži rad 2.9
uvođenje termina 0.9
pohvale ravnateljici 0.7
uvođenje reda 1.4
nastaviti sa uređenjima- više obnova 1.9
dva doktora na uslugama 0.8
puštanje preko reda onih kojima je loše 0.6
da bude ispred više policije zbog parkinga 0.1
više privatnosti 0.3
liječnik za radnike 0.1
ograničiti vrijeme čekanja 0.1
bez odgovora 64.8
Ukupno 100
Leave a reply