Centar za mentalno zdravlje Doma zdravlja Livno izabran za grant od strane Zavoda za javno zdravstvo Federacije BiH za implementiranje programa „Povećanje blagostanja adolescenata kroz jačanje protektivnih faktora u školskom okruženju“

Cilj ovoga programa je promotivno-preventivno djelovanje u radu sa mladima kako bi se smanjila razina ovisničkog i rizičnog ponašanja među ovom skupinom.

Multidisciplinarni tim Centra za mentalno zdravlje Doma zdravlje Livno već godinama radi niz projekata sličnog karaktera a njihovu kvalitetu i uspješnost u radu ovaj put je odabirom nagradio  i Zavoda za javno zdravstvo FBiH.

Leave a reply