Od travnja 2019 god. ponovno počinje s radom Savjetovalište za promociju zdravlja i prevenciju bolesti u sklopu obiteljske medicine DZ Livno.

Savjetovalište će voditi liječnici i med.sestre obiteljske medicine, svakog zadnjeg četvrtka u mjesecu, u periodu od 13:30-14:30 sati u prostoriji Patronažne službe.

Teme koje će se obrađivati u Savjetovalištu u 2019. godini su:

– Hipertenzija (povišeni krvni tlak)

– Diabetes mellitus (šećerna bolest)

– Čimbenici rizika za kardiovaskularne incidente (infarkt miokarda, moždani udar).

 

Potrebite su prebilježbe na tel. broj: 034/202-084 lokal 223.

Prvi termin: 25.04.2019 god. – četvrtak.

Tema: Hipertenzija – educiranje pacijenta o ispravnom načinu mjerenja krvnog tlaka, prehrani, itd.

Leave a reply