Korisnicima zdravstvene zaštite Općine Livno:

 

Obzirom da svaki boravak u zajedničkim prostorijama dulje vremena povećava rizik od obolijevanja od virusnih infekcija – GRIPA, CORONA VIRUS – a u svrhu zaštite naših korisnika i smanjenja rizika od pojave obolijevanja od CORONA VIRUSA, donose se slijedeći naputci:

 

Izbjegavajte dolazak u ambulante osim ako je to neophodno – izdavanje redovite terapije, akutno oboljenje, cjepljenje, izdavanje uputnica za onkološke pacijente!

 

ZBOG TRENUTNE EPIDEMIOLOŠKE SITUACIJE – CORONA VIRUS – MOLE SE SVI GRAĐANI DA NE DOLAZE U ZDRAVSTVENU USTANOVU, NEGO DA SE PUTEM TELEFONA JAVE SVOM LIJEČNIKU KOJI ĆE DATI PREPORUKU O DALJNJEM POSTUPANJU.

034/202-084 – Recepcija, dostupno od 07:00-21:00 sat

034/201-350 – Higijensko epidemiološka služba, dostupno od 07:00-14:30 sati

034/201-349 – Dječji dispanzer, dostupno od 07:00-14:30 sati

034/203-103 – Centar za mentalno zdravlje, dostupno od 07:00-15:00 sati.

 

Stomatološka služba Doma zdravlja Livno privremeno obustavlja redoviti rad s pacijentima zbog novonastale situacije u svezi s virusom Covid-19.

Pacijentima s hitnim stanjima bit će pružena medicinska pomoć.

Hitna stanja u stomatologiji su trauma i akutni pulpitis.

Pacijenti se za svoj dolazak najavljuju telefonom na broj: 034 202 032.

 

Svi pacijenti kojima je život ugrožen/hitni pacijenti/ koji zahtjevaju neodloživu pomoć liječnika javljaju se uobičajeno na Hitnu medicinsku pomoć.

 

– Svi pacijenti s povišenom  tjelesnom temperaturom,bez obzira na razlog febrilnosti, dužni su se telefonski naručiti na pregled  liječniku, te dati točne informacije o svom zdravstvenom stanju ili informacije  ako su putovali u područja koja su zahvaćena epidemijom koronavirusa (COVID-19) ili su imali kontakt sa osobom koja je putovala  u rizična područja (Italija,Francuska, Španjolska, Njemačka, Kina,Iran, Južna Koreja) u zadnjih 14 dana.

– Rukovanje se smatra bliskim kontaktom za širenje bolesti koje se prenose kapljičnim putem, te se zbog toga preporučuje da se ljudi što manje rukuju, jer se time smanjuje rizik potencijalnog prijenosa bolesti koje uzrokuje novi koronavirus (COVID-19) i drugih bolesti koje se prenose tim putem. Održavati  distancu u društvenom kontaktu  između osoba najmanje 1 metar  ukoliko osoba ima respiratornih smetnji.

– Često pranje ruku  toplom vodom i sapunom ili korištenje dezinfekcijskih sredstava  na bazi alkohola   jedna je  od najučinkovitijih mjera za prevenciju  infekcije virusom gripe. Potrebito je redovito  održavati higijenu dišnih putova. Izbjegavati dodirivanje očiju nosa i usta. Kašljati i kihati u savinuti lakat ili papirnatu maramicu koja se po uporabi odmah baca.

– Svi kronični pacijenti su ugrožena skupina za infekciju virusom gripe, stoga se preporuča tim pacijentima da sve što je moguće  i ne zahtijeva direktan kontakt i/ ili pregled liječnika obavljaju telefonski.

– Pacijenti imaju svoja prava i obveze, od kojih je jedna od najvažnijih briga o svom zdravlju kao i zdravlju drugih.

Preporuke su podložne promjenama u slučaju izmjene epidemiološke situacije u HBŽ.

 

 

UPRAVA DZ

Leave a reply