Dom zdravlja Livno srdačno zahvaljuje na  doniranoj opremi koju smo zaprimili od:

 

–  Sportsko – ekološke udruge građana “Osoje” Srđevići Livno – 500 kom maski, 15 L dezinficijensa, 19 zaštitnih odijela.

 

– INEL d.o.o. Mostar – 3 zaštitna vizira.

 

– Gradskog vijeća Livno – lijekovi u vrijednosti od 3.000,00 KM.

 

– SSŠ “Silvije Strahimir Kranjčević” Livno – 23 zaštitna vizira.

 

– Berlin Chemie – 33 višekratne maske i 2 zaštitna odijela.

 

 

Hvala  na potpori u ime svih djelatnika DZ!

 

 

UPRAVA DZ LIVNO