U svezi navoda objavljenih na portalu “Relax Livno” dana 14.01.2021. godine, koji se odnose na nabavu ultrazvučnog uređaja za potrebe Službe za zdravstvenu zaštitu žena, ovim putem izvješćujemo javnost kako se Dom zdravlja Livno od 2018. godine u više navrata obraćao nadležnim institucijama sa zahtjevom za financiranje nabave ultrazvučnog uređaja, te je nakon negativnog odgovora pokrenut postupak nabave, a financijska sredstva osigurati će Ministarstvo zdravstva Republike Hrvatske.

 

UPRAVA DOMA ZDRAVLJA LIVNO

 

Priopćenje za javnost