This image has an empty alt attribute; its file name is 2019-8-23_zdravstvena-njega-bolesnika-300x200.jpg

Patronažne sestre:

Tea Konta

Ružica Periša

Radno vrijeme:

07:00-14:30 ponedjeljak – petak

Telefon:

034/208-621

034/448-824

 

Patronažna zdravstvena zaštita sastavni je dio primarne zdravstvene zaštite u nadležnosti Doma zdravlja. Cilj je patronažne zdravstvene zaštite pružiti zdravstvenu zaštitu korisnicima izvan zdravstvenih ustanova, poticati ih na očuvanje i poboljšanje vlastitog zdravlja, posebno u najosjetljivijim razdobljima života (rodilje i novorođenčad) te u posebnim stanjima i okolnostima kao što su kronična bolest, invaliditet te starost.

 

Usluge koje pruža patronažna služba:

  • Vađenje krvi
  • Previjanje rana
  • Promjena/plasiranje urinarnog katetera
  • Uključivanje terapije
  • Posjeta COVID pozitivnim / nepokretnim / teško pokretnim pacijentima
  • Pregled obiteljskog liječnika nepokretnog / teško pokretnog pacijenta
  • Poslijeporođajni obilazak porodilje i novorođenčeta