Voditelj službe:

dr.med. Marijana Petro, spec. pneumoftiziolog

Glavna sestra:

Mirica Kasalo, med.sestra

Telefon:

034/208-083