Voditelj službe

dr.med. Marijana Petro, spec. pneumoftiziolog

Glavna sestra

Mirica Kasalo, med.sestra

 

Tel. 034/208-083