Ambulanta Žirović

Tel: 034/268 – 199

Radno vrijeme: Utorak i Četvrtak

07:00 – 10:00 sati