Ravnatelj:

Jandre Hrgić, dr.med.

spec.pedijatar

Telefon:

034/206-281

Fax

034/208-634

Ravnatelj DZ Livno je dostupan za razgovor sa pacijentima / korisnicima svake srijede od 12:00 – 14:00 sati.