Voditelj službe:

dr.med. Dominika Šiško, spec.pedijatar

Glavna sestra službe:

Vesna Konta, viša med.sestra

Radno vrijeme:

07:00-14:30 ponedjeljak – petak

Telefon:

034/201-349

 

Unutar dispanzera organizirane su slijedeće službe:

  •  Ambulanta za zdravstvenu zaštitu dojenčadi i predškolske djece (0-6)
  • Ambulanta za zdravstvenu zaštitu školske djece (7-18)
  • Centar za rani rast i razvoj
  • Ambulanta za cijepljenje djece
  • Dječje previjalište

 

Dijagnostika i liječenje bolesnog djeteta obuhvaća pregled, dijagnostiku te poduzimanje svih mjera liječenja (intravenozna i intramuskularna terapija, inhalacije, toaleta pupka, zbrinjavanje manjih rana i opeklina…)

Pored liječenja bolesne djece vrši se kontinuirano praćenje njihovog rasta i razvoja uz individualan pristup, sa naglaskom na značaj zdrave prehrane i zdravih navika.

Veliki značaj  pridaje se preventivnom radu koji se provodi kroz sistematske i kontrolne preglede, savjetovalište, te cijepljenje i docjepljivanje koje se provodi u skladu sa zakonom o imunizaciji, a uključuje i pregled prije cijepljenja s ciljem utvrđivanja kontraindikacija.