Voditelj službe:

dr.med. Goranka Marijan, spec. ginekologije

Glavna sestra:

Verica Ćavar, bacc.sestrinstva

Radno vrijeme:

1. smjena

07:00-15:00 ponedjeljak – petak

12:00-13:00 – pregled nalaza i savjeti pacijenata

2. smjena

13:30-21:30 ponedjeljak – petak

18.00-19:00 – pregled nalaza i savjeti pacijenata

VIKENDIMA I BLAGDANIMA PACIJENTI SE JAVLJAJU NA HMP TE SE UPUĆUJU NA

SEKUNDARNU ZDRAVSTVENU ZAŠTITU, ODJEL GINEKOLOGIJE ŽUPANIJSKA BOLNICA LIVNO

Telefon:

034/202-338

 

TIMOVI:

TIM 1

dr. Goranka Marijan spec. gin. – voditelj službe

med.sestra Dragana Mihaljević

TIM 2

dr. Marica Tabak spec. gin.

med.sestra Marija Čondrić

Glavna sestra službe: Verica Ćavar bacc. sestrinstva

Zakazivanje termina pregleda i telefonsko naručivanje terapije i uputnica preko telefona ili osobnim dolaskom u prostorije Ginekološkog dispanzera.

Usluge koje se pružaju u ambulanti:

 • Sistematski pregled
 • Ginekološki pregled
 • Ultrazvučni pregled
 • PAPA test
 • Cervikalni bris na spolno prenosive bolesti
 • Patološka stanja kod žena generativne dobi dijagnoza,terapija i praćenje
 • Nadzor u trudnoći
 • UZV pregled trudnice
 • CTG u trudnoći
 • Savjetovalište za trudnice
 • Promocija zdrave prehrane
 • Promocija dojenja
 • Rad sa adolescentima
 • Savjetovanje za kontracepciju
 • Prevencija spolno prenosivih bolesti
 • Prevencija i dijagnostička obrada kod ca dojke
 • Upućivanje na preoperativnu obradu
 • Obrada i tretman steriliteta
 • Prevencija osteoporoze
 • Savjetovalište za žene u menopauzi
 • Otvaranje i vođenje bolovanja
 • Propisivanje kronične onkološke terapije
 • Izdavanje potvrda
 • Upućivanje na konzultacije na sekundarnoj razini
 • Mjerenje krvnog tlaka
 • Davanje parenteralne terapije
 • Antenatalni screening test