Tim vanjskih ocjenjivača Agencije za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u FBiH (AKAZ), kojeg čine vođa tima Elmedina Bašić Ešpek i članovi: Magbula Grabovica, Martina Brkić, Mersiha Zahirović, Dražana Šimić i Bernardina Šarac, dana 15 i 16. 05.2023. godine, obavlja vanjsku ocjenu u svrhu certifikacije i akreditacije Doma zdravlja Livno.

Naša zdravstvena ustanova je u službeni proces uspostavljanja ovog sustava krenula 2014 godine. Od tada pa do sad uradili i implementirali smo 360 politika i procedura za sve radne procese svih medicinskih i nemedicinskih službi, renovirali prostorije i zgradu Doma zdravlja.

Iznimno smo ponosni na članove povjerenstva i djelatnike DZ Livno na uloženom trudu, radu i znanju.  Isto tako se želimo zahvaliti našim partnerima u zajednici: udruge Krug, Puž, Bistrica i SSŠ Silvije Strahimir Kranjčević.

Vanjska ocjena je obavljena prema Standardima sigurnosti i kvaliteta za Domove zdravlja. Nakon vanjske ocjene koja završava 16.05.2023. god. slijedi konačna odluka upravnog odbora Agencije o ispunjenju svih traženih standarda i kriterija.