Štovani korisnici zdravstvenih usluga,

sukladno izmjenama i dopunama Zakona o transplantaciji organa i tkiva u svrhu liječenja („Službene novine Federacije BiH“ broj 95/17), uveden je pretpostavljeni pristanak  za presađivanje organa i tkiva nakon smrti osobe radi medicinskog liječenja druge osobe. U tom smislu donesen je i Pravilnik o sadržaju obrasca, načinu vođenja evidencije, te postupku opoziva izjave o nedarivanju organa i tkiva („Službene novine Federacije BiH“ broj 21/18).

 

U svezi s tim, od strane Federalnog kao i županijskog ministarstva zdravstva, Domovima zdravlja dostavljeni su akti o kojima Vas ovim putem informiramo.

 

 

 

 

Informacije o uspostavi registra osoba koje nisu suglasne s darivanjem organa