U suradnji sa Fondacijom “Fami” , u  Grudama je dana  18.04.2024.god. održan prvi radni sastanak sa predstavnicima Domova zdravlja Ljubuški, Posušje, Grude i Široki Brijeg.

Razgovarano je o pilotiranju knjige profesionalnih kompetencija u oblasti zdravstvene njege u domovima zdravlja navedenih općina.

U narednom periodu bit će formirana radna grupa koja će raditi na usklađivanju sistematizacije radnih mjesta i opisa poslova unutar zdravstvenih ustanova.

Predavanja su održale doc.dr. Ivona Ljevak s Fakulteta zdravstvenih studija Sveučilišta u Mostaru  i mag.sestrinstva Verica Ćavar, glavna sestra Doma zdravlja Livno.