U sklopu službe obiteljske medicine Doma zdravlja Livno, od travnja 2019 god. počinje s radom Savjetovalište za promociju zdravlja i prevenciju bolesti.

Molimo naše korisnike da sami predlože teme o kojima bi željeli slušati / diskutirati u Savjetovalištu, na broj tel. 034/208-620, u periodu od 08:00 – 18:00 sati, od 19.03. – 22.03.2019 god.

 

Poziv korisnicima naših usluga za aktivno sudjelovanje u savjetovalištu