Djelatnici Centra za mentalno zdravlje Doma zdravlja Livno,  pružaju psihosocijalnu podršku za naše građane/pacijente.

Psihosocijalna  pomoć i podrška se pruža putem telefona na broj 034 203 103 u vremenu od 7 do 14.30 sati.

 

Sačuvajmo naše mentalno zdravlje, ublažimo doživljaj anksioznosti i panike u vrijeme globalne pandemije.