Dom zdravlja Livno obavještava naše pacijentice da je dana 16.03.2021. godine, Služba za zdravstvenu zaštitu žena Doma zdravlja Livno,  dobila novi 4 D ultrazvučni uređaj “Versana balance”, koji je nakon provedenog postupka javne nabave nabavljen  pomoću sredstava odobrenih od strane  Ministarstva zdravstva Republike Hrvatske.

 

UPRAVA DZ Livno

 

 

Novi UZV uređaj u ginekološkom dispanzeru DZ Livno