Zahvala donatorima

Dom zdravlja Livno srdačno zahvaljuje na doniranoj opremi koju smo zaprimili od:   –  DVD “Sv.Ana” Lištani Livno – 600 zaštitnih maski.   – Facebook grupa “Pomoć Bolnici Livno” – 1 kompresor 6CLY 4DDV-50 150 LT, 50 kom zaštitnih naočala,

Zahvala donatorima

Dom zdravlja Livno srdačno zahvaljuje na  doniranoj opremi koju smo zaprimili od:   –  Sportsko – ekološke udruge građana “Osoje” Srđevići Livno – 500 kom maski, 15 L dezinficijensa, 19 zaštitnih odijela.   – INEL d.o.o. Mostar – 3 zaštitna

Zahvala donatorima

Dom zdravlja Livno srdačno zahvaljuje na donacijama za nabavku medicinske opreme i na opremi koje smo zaprimili od donatora:   –  Livanjska zajednica Frankfurt – na donaciji 1 EKG uređaja, 100 L dezinficijensa, 3 bezkontaktna toplomjera, 7500 kom rukavica, 4500