• U slučaju hitnoće

  Ukoliko hitno trebate liječnika izvan radnog vremena, nazovite našu hitnu medicinsku službu na broj 124
  Više informacija
 • Informacije o pravima pacijenata

 • Prijava korupcije

 • Dobrodošli u Dom zdravlja Livno

  Dom zdravlja Livno je javna zdravstvena ustanova sa tradicijom utemeljenja od 1926. godine.

  Ustanova kontinuirano pruža primarnu zdravstvenu zaštitu te specijalističko – konzultativne usluge stanovništvu grada Livno te ostalim potrebitim pacijentima naše županije a i šire.

  Korištenjem stručnosti i ljubaznosti, naši djelatnici se svakodnevno trude:

  • pružiti kvalitetnu zdravstvenu uslugu svim korisnicima
  • stvoriti atmosferu u kojoj će se razvijati  vrijednosti izvrsnosti , odgovornosti i otvorenosti
  • poboljšavati profesionalnost i timski rad

  U slučaju potrebe pozovite nas na 034/202-084Ili nas kontaktirajte putem e-maila

  UKUPAN BROJ PACIJENATA U 2023. GODINI

  UKUPAN BROJ PRUŽENIH USLUGA U 2023. GODINI

  UKUPAN BROJ BODOVA U 2023. GODINI

  COVID 19

   

  Testiranja na COVID 19 provodi Higijensko epidemiološka služba Doma zdravlja Livno.

  Vrste testiranja:
  PCR testiranje – isključivo uz uputnicu liječnika
  Brzo antigensko testiranje (BAT) – samoinicijativno, uz plaćanje.

  Vrijeme testiranja od ponedjeljka do petka:
  PCR od 07:30 do 09:00 h (potreban dokument: zdravstvena knjižica)
  BAT od 07:30 do 13:00 (potreban dokument: zdravstvena knjižica ili osobna iskaznica).

  Na testiranje se dolazi s maskom na licu.
  U slučaju potrebe testiranje se organizira i vikendom (BAT).
  Telefonski broj HES službe: 034/201-350.

  CENTAR ZA MENTALNO ZDRAVLJE

  CMZ osigurava i  pruža zdravstvenu zaštitu svojim korisnicima bez obzira na njihovu dob, spol i spolnu orijentaciju, etničku pripadnost, kulturu, svjetonazor i vjerska uvjerenja, socioekonomski položaj, prethodne psihijatrijske dijagnoze, forenzički status i fizičko zdravstveno stanje. Poboljšanje i zaštita mentalnog zdravlja stanovništva u skladu sa evropskim standardima i ljudskim pravima cilj je rada CMZ.

  Misija CMZ je:

  • Raditi na promociji mentalnog zdravlja u zajednici
  • Raditi na prevenciji mentalnih poremećaja u zajednici
  • Raditi na psiho-socijalnoj rehabilitaciji ubrzavajući oporavak osoba sa mentalnim  smetnjama uz puno uvažavanje njihovih ljudskih prava
  • Raditi na redukciji stigme i diskriminacije
  • Raditi na razvijanju multisektorskog djelovanja u zajednici
  • Raditi na osnivanju i razvoju korisničkih udruga i udruga roditelja korisnika
  • Raditi znanstveno-istraživačke radove iz područja mentalnog zdravlja.

  STOMATOLOŠKA SLUŽBA

  Stomatološka služba osigurava promociju, prevenciju, dijagnostiku, terapiju i rehabilitaciju pacijenata sa zubnim bolestima i bolestima usta.

  Ciljevi rada i razvoja stomatološke službe su:

  • Kreiranje okruženja temeljenog na odgovornosti, kolegijalnosti i poštivanja prema pacijentima, za što su odgovorni svi uposlenici
  • Promocija zdravlja i educiranje stanovništva
  • Prevencija oralnih oboljenja s posebnim naglaskom na prevenciju karijesa i oralnog karcinoma
  • Povećanje broja i kvalitete usluga liječenja oralnih oboljenja
  • Suradnja s ostalim službama ustanove i drugim domovima zdravlja
  • Pružanje zdravstvene zaštite koja se odnosi na opće i specifične potrebe stanovništva
  • Obvezna kontinuirana edukacija svih uposlenika
  • Upoznavanje pacijenata s čimbenicima koji dovode do nastanka karijesa i oralnog karcinoma.

  POLIVALENTNA PATRONAŽNA SLUŽBA

  Patronažna zdravstvena zaštita sastavni je dio primarne zdravstvene zaštite u nadležnosti Doma zdravlja. Cilj je patronažne zdravstvene zaštite pružiti zdravstvenu zaštitu korisnicima izvan zdravstvenih ustanova, poticati ih na očuvanje i poboljšanje vlastitog zdravlja, posebno u najosjetljivijim razdobljima života (rodilje i novorođenčad) te u posebnim stanjima i okolnostima kao što su kronična bolest, invaliditet te starost.

  Usluge koje pruža patronažna služba:

  • Promocija zdravlja i prevencija bolesti
  • Vađenje krvi
  • Previjanje rana
  • Promjena/plasiranje urinarnog katetera
  • Uključivanje terapije
  • Posjeta COVID pozitivnim nepokretnim / teško pokretnim pacijentima
  • Pregled obiteljskog liječnika nepokretnog / teško pokretnog pacijenta
  • Poslije porođajni obilazak porodilje i novorođenčeta.

  Upoznajte naše službe

  Dom zdravlja Livno u svom sastavu ima službe prilagođene Vama i Vašim potrebama. U nastavku su dane sve službe Doma zdravlja Livno.

  Naša priča

  Dom zdravlja Livno u povijesti

  Prvi pravni predhodnik Doma zdravlja Livno – Dom narodnog zdravlja, datira iz davne 1926. godine. Za više o našoj povijesti odaberite u nastavku “Više informacija”

  Više informacija

  Pravo

  Služba za opće, pravne i kadrovske poslove

  Naša služba za opće, pravne i kadrovske poslove Vam je na raspolaganju za sva pitanja iz naše domene. Za više informacija u nastavku.

  Više informacija

  Ekonomija

  Služba za ekonomsko- financijske poslove

  Naša služba za ekonomsko- financijske poslove Vam je na raspolaganju za sva pitanja iz naše domene. Za više informacija u nastavku.

  Više informacija